1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu wysmakowane.pl.
 2. Właścicielem bloga oraz sklepu prowadzonych pod adresem wysmakowane.pl, Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu oraz jednocześnie usługodawcą, jest Katarzyna Gintrowska, prowadząca działalność gospodarczą Wysmakowane Katarzyna Gintrowska, pod adresem ul. Dźwiękowa 17, 02-857 Warszawa, NIP 5272463863, REGON 142160251. Adres e-mail: kasia@wysmakowane.pl
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

 

2 Zakres i cel zbierania danych

 1. Blog realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje podczas zakupu produktów w sklepie pod adresem https://www.wysmakowane.pl/sklep-wysmakowane-ebooki/, w tym także dane firmy podane do wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej
  • poprzez dobrowolne podanie imienia oraz adresu email osób, chcących zapisać się do newslettera wysmakowane.pl, zawierającego przepisy kulinarne i promocje;
  • poprzez dobrowolne podanie imienia lub nicku oraz adresu e-mail, niezbędnych do publikacji komentarza na blogu
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
 2. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie. Niemniej podanie wskazanych informacji jest konieczne do realizacji zamówienia/ publikacji komentarza lub zapisania się do newslettera.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane osobowe przekazywane przez Klientów oraz użytkowników bloga są przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z udzielonym zakresem oraz z wymogami prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c , f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe Klientów przechowywane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO dane mogą być również przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust.1 Ustawy z dnia 16.07.2004 o Prawie Telekomunikacyjnym, o ile Użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia realizacji zamówienia, po czym podlegają archiwizacji i przechowywane będą przez okres 10 lat, tj. okres przedawnienia roszczeń. Dane wykorzystywane w celach marketingowych będą przechowywane do czasu pisemnego odwołania zgody.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO dotyczących danych osobowych, osoba której dane dotyczą może wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018 Prezesa Urzędu Danych Osobowych).

3 Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu wysmakowane.pl korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • wyświetlania dedykowanych reklam bloga wysmakowane.pl na Facebooku, w wyszukiwarce Google oraz w innych serwisach tematycznych
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
  • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: adres e-mail kasia@wysmakowane.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Wysmakowane.pl, postanowienia RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Kontakt z użytkownikiem następuje tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kasia@wysmakowane.pl.

 

Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy także, że mają Państwo prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).